Hệ/
Kỷ
Thống/
Thế
Bậc/
Kỳ
Tuổi
(Ma)
Devon Sớm Lochkov trẻ hơn
Silur Pridoli không xác định
tầng động vật nào
419.2 423.0
Ludlow Ludford 423.0 425.6
Gorsty 425.6 427.4
Wenlock Homer 427.4 430.5
Sheinwood 430.5 433.4
Llandovery Telych 433.4 438.5
Aeron 438.5 440.8
Rhuddan 440.8 443.8
Ordovic Muộn Hirnant già hơn
Phân chia kỷ Silur theo ICS năm 2017.[1]

Tầng Sheinwood trong niên đại địa chấtkỳ đầu của thế Wenlock, và trong thời địa tầng họcbậc dưới của thống Wenlock thuộc hệ Silur. Kỳ Sheinwood tồn tại từ ~ 433.4 Ma đến 430.5 Ma (Ma: Megaannum, triệu năm trước).[2]

Kỳ Sheinwood kế tục kỳ Telych của thế Llandovery, và tiếp sau là kỳ Homer của thế Wenlock.[3]

Kỳ được đặt tên theo làng Sheinwood ở phía bắc Many Wenlock. Ranh giới Wenlock-Llandovery được xác định bởi lần xuất hiện đầu tiên của Cyrtograptus centrifugus. Mặt cắt tham chiếu điển hình có ở Thành hệ Buildwas của vùng Shropshire, Vương quốc Anh.[4]

Tham khảo sửa

  1. ^ “ICS Timescale Chart”. www.stratigraphy.org.
  2. ^ “Global Boundary Stratotype Section and Point”. International Commission of Stratigraphy. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2020.
  3. ^ See for a detailed geologic timescale Gradstein et al. (2004)
  4. ^ Hệ thống Silurian
Văn liệu

Liên kết ngoài sửa