Tập đoàn kinh tế

trang định hướng Wikimedia

Tập đoàn kinh tế hay tập đoàn kinh doanh (tiếng Anh: corporate group; giản thể: 公司集团 / 企业集团; phồn thể: 公司集團 / 企業集團; bính âm: gōng sī jí tuán / qǐ yè jí tuán; Hán-Việt: công ty tập đoàn / xí nghiệp tập đoàn), trước kia còn gọi là tổ hợp doanh nghiệp, có thể là các hình thức sau:

Xem thêmSửa đổi