Tập đoàn kinh tế

trang định hướng Wikimedia

Tập đoàn kinh tế hay tập đoàn kinh doanh, trước kia còn gọi là tổ hợp doanh nghiệp, có thể là các hình thức sau:

Xem thêmSửa đổi