Công ty gia đình

Công ty gia đình chỉ loại hình công ty trong đó các thành viên trong gia đình, gia tộc nắm phần lớn vốn điều lệ, tài sản và quyền quản trị, điều hành công ty.

Có những công ty do một gia tộc nắm 100%. Một số công ty khác gia tộc đó nắm giữ cổ phần chi phối theo luật của nước sở tại.

Các công ty gia đình khá phổ biến ở châu Á[cần dẫn nguồn]. Các công ty, kể cả tập đoàn xuyên quốc gia lớn như Samsung đều[cần dẫn nguồn] cha truyền con nối.[1]

Châu Âu ít có các công ty gia đình hơn[cần dẫn nguồn].

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi