Tề Đinh công (chữ Hán: 齊丁公), tên thật là Khương Cấp (姜伋) hay Lã Cấp (吕伋), là vị vua thứ hai của nước Tề - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tề Đinh công
齊丁公
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Tề
Tiền nhiệmTề Thái công
Kế nhiệmTề Ất công
Thông tin chung
Hậu duệ
Tên thật
Khương Cấp (姜伋)
Lã Cấp (吕伋)
Thụy hiệu
Đinh công (丁公)
Chính quyềnnước Tề
Thân phụTề Thái công
Mất
Trung Quốc

Ông là con trai của Tề Thái công hay Khương Tử Nha – vua khai lập nước Tề, giúp đỡ quân Chu.

Sử ký không nêu rõ thời gian ông làm vua nước Tề bắt đầu và kết thúc khi nào. Các sự kiện lịch sử trong thời gian ông làm vua cũng không rõ. Sau khi mất, ông được truy tôn là Tề Đinh Công. Con ông là Khương Đắc lên nối ngôi vua, tức là Tề Ất công.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi