Tề Đinh công (chữ Hán: 齊丁公), tên thật là Khương Cấp (姜伋) hay Lữ Cấp (吕伋), là vị vua thứ hai của nước Tề - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tề Đinh công
齊丁公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tề
Tiền nhiệmTề Thái công
Kế nhiệmTề Ất công
Thông tin chung
Sinh1050 TCN
Mất975 TCN
Trung Quốc
Hậu duệ
Tên thật
Khương Cấp (姜伋)
Lã Cấp (吕伋)
Thụy hiệu
Đinh công (丁公)
Chính quyềnnước Tề
Thân phụTề Thái công

Ông là con trai của Tề Thái công hay Khương Tử Nha – vua khai lập nước Tề, giúp đỡ quân Chu.

Phò tá Thành vương Sửa đổi

Trong thời Tây Chu , Vương tộc nhà Chu vẫn rất trang nghiêm, để ngăn các nước chư hầu không tuân lệnh và điều quân , người cai trị các nước chư hầu hoặc người thân của họ cần phải ở lại kinh đô của Thiên tử, và họ thực sự là con tin. Tại Cảo Kinh, ông tuân theo mệnh lệnh của Thiên tử, giữ những chức vụ chính thức quan trọng, phò tá Chu vương cai trị các lãnh chúa phong kiến. Sau khi Chu Vũ vương mất,Thành vương kế vị, Chu công ĐánThiệu công Thích vội vã đến Cảo Kinh để trợ giúp Thiên tử, và lệnh cho con trai cả ở lại ấp phong và canh giữ đất nước. Khương Tử Nha, ngược lại,để con trai thứ ba của mình Khâu Mục công để bảo vệ nước Tề, trong khi Khương Tử Nha và con trai cả Lã Cấp đến Cảo Kinh để trợ giúp Thành vương. Mẹ ruột của Chu Thành vươngẤp Khương , em gái của Lã Cấp, vì vậy Lã Cấp cũng là chú của Thành vương.

Phò tá Khang vương Sửa đổi

Qua đời Sửa đổi

Lịch kinh Thành vương, Khanh vương, Chiêu vương tam triều trùng thần Lã Cấp, bệnh trùng khứ thế, do ngày chết thuộc “đinh ”, Chu Mục vương tiện theo triều Thương lễ nghi thụy pháp, tôn vy “Tề Đinh công ”. Do hai con trai đầu chết sớm, con thứ Lã Đắc kế vị tức Tề Ất công, một người con nữa của ông là Khương Hổ được phân phong làm vua nước Chương tức Chương Mục công, nước Chương truyền đến đời vua thứ 13 là Chương Hồ công Khương Tường thì bị chính người anh em của mình là nước Tề (thời Tề Hoàn công) tiêu diệt.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi