Tề Khương

trang định hướng Wikimedia

Tề Khương (tiếng Trung: 齐姜; bính âm: Qí Jiāng; Việt bính: Cai4 Goeng1) là cách gọi tên thời Tiên Tần của những phụ nữ mang thị Tềtính Khương (姜). Theo đó, hầu hết các vị được gọi là Tề Khương đều là tông thất nước Tề của họ Khương (phân biệt nước Tề của Điền thị họ Quy). Một số vị có thuỵ hiệu (như Văn Khương có hiệu là Văn) được đặt sau thị và trước tính.

 • Tề Ấp Khương (zh) hoặc Lã Ấp Khương, con gái của Tề Thái công Khương Tử Nha (Lã Thượng), vương hậu của Chu Vũ vương (trị vì 1046–1043 TCN).
 • Tề Văn Khương, con gái của Tề Hy công (trị vì 730–698 TCN), mẹ của Lỗ Trang công (trị vì 693–662 TCN).
 • Tề Trang Khương (zh), con gái Tề Trang công, phu nhân Vệ Tiền Trang công.
 • Tề Di Khương (zh), thiếp của Vệ Tiền Trang công.
 • Tề Tuyên Khương, con gái Tề Hy công, phu nhân của Vệ Tuyên công (trị vì 718–700 TCN).
 • Tề Ai Khương (?–660 TCN), con gái của Tề Tương công (trị vì 697–686 TCN), phu nhân Lỗ Trang công.
 • Tề Thúc Khương (zh), con gái của Tề Tương công, em gái Ai Khương, trắc phu nhân Lỗ Trang công và mẹ của Lỗ Mẫn công (trị vì 661–660 TCN).
 • Tề Khương (zh), con gái Tề Hoàn công (715–trị vì 689–643 TCN), thiếp Tấn Vũ công (trị vì 715–677 TCN), mẹ của Thái tử Thân Sinh.
 • Tề Khương (zh), được Tề Hoàn công gả làm phu nhân của Tấn Văn công (697–628 TCN).
 • Tề Khương, phu nhân Chu Văn công (trị vì nước Chu 665–615 TCN).
 • Tề Thanh Khương (zh) (?–611 TCN), mẹ của Lỗ Văn công (trị vì 626–609 TCN).
 • Tề Xuất Khương (zh), có hiệu Ai nên cũng gọi là Tề Ai Khương (齐哀姜), phu nhân của Lỗ Văn công.
 • Tề Mục Khương (?–564 TCN), con gái Tề Huệ công (trị vì 608–599 TCN), phu nhân Lỗ Tuyên công (trị vì 608–591 TCN) và mẹ của Lỗ Thành công (trị vì 590–573 TCN).
 • Tề Khương, phu nhân Lỗ Thành công.
 • Tề Khương (zh), thân tộc của Tề Linh công (trị vì 581–554 TCN), vương hậu Chu Linh vương (trị vì 571–545 TCN).
 • Tề Trinh Khương (zh), con gái của Tề hầu (có thể là Tề Cảnh công, trị vì 547–490 TCN), phu nhân Sở Chiêu vương (trị vì 515–489 TCN).
 • Tề Thiếu Khương (zh), con gái Tề Hậu Trang công (trị vì 554–548 TCN), thiếp Tấn Bình công (trị vì 557–532 TCN).