Tề Quý công (chữ Hán: 齊癸公), tên thật là Khương Từ Mâu (姜慈母), là vị vua thứ tư của nước Tề - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tề Quý công
齊癸公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tề
Tiền nhiệmTề Ất công
Kế nhiệmTề Ai công
Thông tin chung
Mất
Trung Quốc
Hậu duệ
Tên thật
Khương Từ Mâu (姜慈母)
Thụy hiệu
Quý công (癸公)
Chính quyềnnước Tề
Thân phụTề Ất công

Ông là con trai của Tề Ất công – vua thứ 3 nước Tề.

Sử ký không nêu rõ thời gian ông làm vua nước Tề bắt đầu và kết thúc khi nào. Các sự kiện lịch sử trong thời gian ông làm vua cũng không rõ. Sau khi mất ông được truy tôn là Tề Quý công. Con ông là Khương Bất Thần lên thay, tức là Tề Ai công.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa