Tề Xá (chữ Hán: 齊舍; cai trị: 613 TCN[1]), tên thật là Khương Xá (姜舍), là vị vua thứ 20 của nước Tề - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tề Xá
齊舍
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tề
Trị vì613 TCN
Tiền nhiệmTề Chiêu công
Kế nhiệmTề Ý công
Thông tin chung
Mất613 TCN
Trung Quốc
Tên thật
Khương Xá (姜舍)
Thụy hiệu
Không có
Chính quyềnnước Tề
Thân phụTề Chiêu công

Ông là con trai của Tề Chiêu công – vua thứ 19 nước Tề. Mẹ ông là bà Thúc cơ.

Tháng 5 năm 613 TCN, Tề Chiêu công mất. Khương Xá lên nối ngôi. Nhưng ông chỉ làm vua được 4 tháng. Tháng 9 cùng năm, người chú là Khương Thương Nhân giết hại ông để đoạt ngôi vua, tức là Tề Ý công.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Tề Thái công thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới
  • Khổng Tử (2002), Xuân Thu tam truyện, tập 3, Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh

Chú thích sửa

  1. ^ Sử ký, Tề Thái công thế gia; Xuân Thu tam truyện, tập 3, tr 88