Tống Vi trọng

(Đổi hướng từ Tống Vi Trọng)

Tống Vi trọng (chữ Hán: 宋微仲), nguyên tên là Tử Diễn (子衍), là vị vua thứ hai của nước Tống – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tống Vi trọng
宋微仲
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tống
Tiền nhiệmTống Vi Tử Khải
Kế nhiệmTống công Kê
Thông tin chung
Mất
Trung Quốc
Hậu duệTống công Kê
Tên thật
Tử Diễn (子衍)
Chính quyềnTống quốc Tử tính
Thân phụĐế Ất nhà Thương

Tử Diễn vốn là con thứ hai của Đế Ất nhà Thương (Ân) và là em của Vi tử Khải – vua đầu tiên nước Tống. Sau khi Tử Khải qua đời, Tử Diễn lên nối ngôi, tức là Tống Vi Trọng.

Sử ký không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Tống trong thời gian ông làm vua.

Sau này không rõ Tống Vi Trọng mất năm nào. Con ông là Tử Kê lên nối ngôi, tức là Tống công Kê.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa