Tống công Kê (chữ Hán: 宋公稽), nguyên tên là Tử Kê (子稽), là vị vua thứ ba của nước Tốngchư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tống công Kê
宋公稽
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tống
Tiền nhiệmTống Vi Trọng
Kế nhiệmTống Đinh công
Thông tin chung
Mất
Trung Quốc
Hậu duệTống Đinh công
Tên thật
Tử Kê (子稽)
Tước vịTống công (宋公)
Chính quyềnnước Tống
Thân phụTống Vi Trọng

Tử Kê là con của Tống Vi Trọng – vua thứ 2 nước Tống. Sau khi Vi Trọng mất, Tử Kê lên nối ngôi, tức là Tống công Kê

Sử ký không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Tống trong thời gian ông làm vua.

Sau này không rõ Tống công Kê mất năm nào. Con ông là Tử Thân lên nối ngôi, tức là Tống Đinh công.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa