Tứ đại danh tác

Bốn bộ tiểu thuyết danh tiếng của Trung Quốc.

Tứ đại danh tác (tiếng Trung: 四大名著) chỉ bốn tác phẩm văn học cổ điển được cho là danh tiếng nhất của Trung Quốc, xếp theo thứ tự thời gian xuất hiện:

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa