Tứ Ngự trong Đạo Giáo là bốn vị thần tiên tối cao cai quản toàn bộ thế giới. Địa vị của họ chỉ dưới Tam Thanh.

Tứ Ngự:Sửa đổi

Tứ Ngự bao gồm:

Lục NgựSửa đổi

Cũng có quan điểm khác cho rằng dưới Tam Thanh là Lục Ngự. Ngoài 4 người trên thì có thêm:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi


Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Chinese mythology


Bản mẫu:Tao-stub