Tứ Linh, còn được gọi là Tứ Thụy, là bốn loài linh thú lớn trong thần thoại Trung Hoa và các nước Đông Á tượng trưng cho sự cát tường và điềm tốt lành, bao gồm Long (rồng), Lân (kỳ lân), Quy (rùa)Phượng (phượng hoàng).[1] Tứ Linh, theo Kinh Lễ, là "Lân Phượng Quy Long". Bên cạnh đó, cũng có "Thiên Chi Tứ Linh", hay Tứ Tượng bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là đại diện của bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, là khái niệm phân biệt với Tứ Linh.[2] Trong bốn loài thú thì kỳ lân, rồng và phượng, đều là những loài vật trong thần thoại và không có thực.

Phù điêu Tứ Linh (Long, Lân, Quy, Phụng) tại Đền thờ Đức Thánh Trần, Quận 1
Bình phong long mã tại trường Quốc Học Huế, TP. Huế

Chú thích sửa

  1. ^ 《Kinh Lễ, Lễ Vận》:Tứ Linh là gì? Lân, Phượng, Quy, Long gọi là Tứ Linh. Vì vậy, nếu thuần hóa được long thì các loài có vảy quy phục, nếu thuần hóa được phượng thì các loài chim chóc quy phục, nếu thuần hóa được lân thì các loài muông thú quy phục, còn nếu thuần hóa được quy thì lòng người quy phục. (Nguyên văn: 何謂四靈?麟鳳龜龍,謂之四靈。故龍以為畜,故魚鮪不淰;鳳以為畜,故鳥不獝;麟以為畜,故獸不狘;龜以為畜,故人情不失。)
  2. ^ >《Lễ ký· Khúc Lễ Thượng 》:Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, cũng là tên của bốn phương. (Nguyên văn: 朱鳥、玄武、青龍、白虎,四方宿名也。)

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa