Tam Đảo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tam Đảo là tên của một dãy núi nằm trên ranh giới hai tỉnh Vĩnh PhúcThái Nguyên. Tên dãy núi này còn được đặt cho: