Tam Đảo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tam Đảo là tên của một dãy núi nằm trên ranh giới hai tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Tên này đã được đặt cho các khu vực có liên quan: