Tam Đảo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tam Đảo là tên của một dãy núi nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái NguyênTuyên Quang. Tên dãy núi này còn được đặt cho: