Tam Quốc (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tam Quốc trong tiếng Việt có thể hiểu như sau:

Tuy nhiên do ở Việt Nam, ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa mạnh hơn nên đôi khi người ta chỉ hiểu đó là Tam Quốc (Trung Quốc)

Xem thêmSửa đổi