Tam giác Vàng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tam giác Vàng có thể là: