Tam vương (Xiêm)

(đổi hướng từ Tam vương Xiêm)

Tam vương (chữ Hán: 三王[1]), đệ tam vương (tiếng Thái: กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข Krom Phra Ratcha Wang Bowon Sathan Phimuk) hay chúa Hậu cung (tiếng Thái: กรมพระราชวังหลัง Krom Phra Ratcha Wang Lang), là người kế vị trên danh nghĩa (heir presumptive) của Nhị vương, Xiêm.

Danh sách Tam vương XiêmSửa đổi

vương quốc AyutthayaSửa đổi

vương quốc RattanakosinSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi