Taphrinomycotina là một trong ba phân ngành nấm của ngành Ascomycota thuộc giới Nấm (nấm hình thành các bào tử trong nang hình túi). Các nghiên cứu về phát sinh chủng loại phân tử cho thấy đây là một đơn ngành và có chung nguồn gốc với ngành Ascomycota.[1][2]

Taphrinomycotina
Lá đào (Prunus persica) bị biến dạng do nấm thuộc chi Taphrina gây bệnh
Phân loại khoa học
Danh sách lớp

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Lutzoni, F.; và đồng nghiệp (2004). “Assembling the fungal tree of life: progress, classification, and evolution of subcellular traits”. Amer. J. Bot. 91 (10). tr. 1446–1480. doi:10.3732/ajb.91.10.1446. PMID 21652303.
  2. ^ James, T.Y.; và đồng nghiệp (2006). “Reconstructing the early evolution of Fungi using a six-gene phylogeny”. Nature. 443 (7113). tr. 818–822. doi:10.1038/nature05110. PMID 17051209.

Tìm hiểu thêm

sửa