Teleclus hoặc Teleklos (Tiếng Hy Lạp: Τήλεκλος) là một vị Quốc vương của xứ Sparta vào thế kỷ thứ VIII trước Công Nguyên.

Pausanias kể lại rằng trong suốt triều đại của ông, Teleclus xuất binh chinh phạt Amyclae, PharisGeranthrae, những thị trấn của "những người lang thang đây đó" (Perioeci).[1].

Vua Teleclus bị giết chết trong một cuộc xô xát của người Messene trong một bữa yến tiệc tại ngôi đền thờ thần Artemis Limnatis[2], một sự kiện báo hiệu cho cuộc Chiến tranh Messene lần thứ nhất.

Ông được kế vị bởi con trai của ông là vua Alcmenes hay Alkamenes.

Tham khảo sửa

  1. ^ Pausanias 1918 Book 3, II, 6.
  2. ^ Pausanias 1918 Book 4, IV, 1-3.
  • Pausanias (1918). Description of Hy Lạp. tr. W.H.S. Jones and H.A. Ormerod. London: Robert Hale Ltd.
Tiền nhiệm:
Archilaus
Vua dòng Agis của Sparta
khoảng 760–khoảng 740 trước Công Nguyên
Kế nhiệm:
Alcmenes


Bản mẫu:Ancient-Greece-bio-stub Bản mẫu:Euro-noble-stub