Thành phần xuất thân

Hệ thống đẳng cấp ở Bắc Triều Tiên

Thành phần xuất thân (Tiếng Triều Tiên출신성분; McCune–Reischauerch'ulsin sŏngpun; Hán-Việt: xuất thân thành phần, từ Hán-Triều 出身, "xuất thân" và 成分, "thành phần") hay songbun (Tiếng Triều Tiên성분; McCune–Reischauersŏngpun; Hán-Việt: thành phần) là hệ thống địa vị được quy chụp vốn vận hành tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Dựa trên nền tảng chính trị, kinh tế và xã hội đời ông cha trực tiếp sinh ra một người cũng như là thái độ hành vi của bà con họ hàng thân thích của người đó, hệ thống thành phần xuất thân được dùng để xác định một cá nhân có được tín nhiệm hay không, được trao nhiều cơ hội bên trong phạm vi nước này,[1] hoặc thậm chí là được nhận khẩu phần lương thực tương xứng.[2]

Thành phần xuất thân
(Chulsin sŏngbun)
Chosŏn'gŭl
출신성분
Hancha
Romaja quốc ngữChulsin-seongbun
McCune–ReischauerCh'ulsin-sŏngpun

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Matthew McGrath (ngày 7 tháng 6 năm 2012). “Marked for Life: Songbun, North Korea's Social Classification System”. NK News. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2012.
  2. ^ Robert Collins (ngày 6 tháng 6 năm 2012). Marked for Life: Songbun, North Korea's Social Classification System (PDF). Committee for Human Rights in North Korea. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 20 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2012.

Liên kết ngoài sửa