Xin chào

Sau một thời gian hoạt động dưới danh nghĩa của một IP không có quyền hạn tại các ứng cử viên bài viết chọn lọc và bài viết tốt, tôi quyết định đăng kí tài khoản gia nhập Wikipedia tiếng Việt với hy vọng sẽ góp một phần công sức bảo vệ và nâng cao chất lượng cũng như gìn giữ những giá trị vốn có của Wikipedia tiếng Việt.