Almabot
Người chủ Nakor
Thư viện / khuôn khổ pywikipediabot
Ngôn ngữ lập trình Python
30 tháng 1, 2009
233

This is a bot account.

  • Task: interwiki
  • Mode: semi-automatic
  • Hours of operations: intermittently
  • Language: pywikipedia