Chào mừng đến với trang cá nhân của tôi
Hãy mường tượng khi tất cả mọi người trên thế giới được tự do tiếp cận với nguồn trí tuệ của toàn nhân loại.

Nói KHÔNG với dịch máy chất lượng kém, đảm bảo tính công bằng trong cuộc thi.

Cuộc thi Ba Lan Lần thứ 3 kết thúc. (làm mới)

Vô cùng thất vọng. Một thành viên tích cực đã ra đi, để lại mảng y sinh mốc meo dần theo năm tháng.