Chào các thành viên Wikipeia Tôi là Nguyễn Thanh Liêm - nhà báo, hiện đang làm việc tại VBC and RealTV