Chí KhangThống kêSửa đổi

Ngày tháng Việt Thái Indonesia
21 tháng 10 2007 25.389 28.371 68.168
11 tháng 11 2007 26.286 29.014 68.958