Chobot
Người chủ Phác Chủng Đại (박종대)
Thư viện / khuôn khổ pywikipediabot
Ngôn ngữ lập trình Python
18 tháng 6, 2005
10.558

Chobotrôbô tạo ra liên kết liên wiki, nó sử dụng pywikipedia - Python Wikipedia Framework.

Rôbô này do Phác Chủng Đại (박종대) hoạt động. Xin hãy nhắn lời về nó vào Meta.