Họ và Tên: Đinh Đào Ánh Thủy

Quê quán: Bắc Ninh

Thường trú: Hà Nội

Nghề nghiệp: Phóng viên

Lĩnh vực quan tâm: lịch sử, địa lý, công nghệ thông tin, kinh doanh

Cựu học sinh: Đại học Kinh tế Quốc dân (BBA, MBA)