Nguyễn Đức Huy sửa

Quê quán : Hà Nội Chỗ ở hiện tại : Phúc Tân , Hoàn Kiếm , Hà Nội. Từ năm 1997-2002 : Học trường tiểu học Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội. Từ năm 2002-2003 : Học trường trung học cơ sở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Từ năm 2004-2007 : Học trường trung học cơ sở Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.