Hãy thảo luận những gì tôi nêu ra .Sẽ rất thú vị khi sẻ chia những ý tưởng độc đáo.