Mong muốn đóng góp một chút công sức cho việc phổ biến tri thức. Mình có thể dịch từ Anh sang Việt. Dịch từ Việt sang Anh hoặc viết bài bằng tiếng Anh thì mình cũng có thể nhưng sau đó phải có người bản xứ sửa một số lỗi thì mới ổn được.

Mong được mọi người giúp đỡ

Tây Nguyên quê tôi
Tây Nguyên quê tôi