Họ tên đầy đủ: Hồ Hữu Trinh.

Ngày sinh: 27/10/1982

Nơi sống: Hà Nội.

Công việc: Kiến trúc sư - tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất VietAS.

Email: kts.hhtrinh@gmail.com