BKHN Thành viên này là cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.