Quê Quán: Thái Bình

Sở thích: Sử học và tìm hiểu.