Thành viên:Iosraia/Bản mẫu/nháp

Thư mời tham gia dự án Họ
Mời bạn tham gia dự án Họ tại Wikipedia tiếng Việt, đây là nơi các thành viên cùng nhau thảo luận, tạo mới và nâng cao chất lượng các bài viết về họ. Nếu bạn là quan tâm đến các bài viết về họ, mời bạn cùng tham gia dự án, dự án hiện rất cần bạn! Bạn có thể đăng ký bằng cách ghi danh ở trang dự án và cùng tham gia thảo luận tại trang thảo luận. Xin cảm ơn.
Bạn có thể mời các thành viên khác cùng tham gia dự án bằng cách gõ đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia dự án Họ}} ~~~~ tại trang thảo luận của họ. Ngoài ra bạn có thể liên hệ với các thành viên thuộc dự án tại trang thảo luận hoặc tại đây.

Chú ý: Nhớ thế bản mẫu này bằng cách gõ {{thế:Iosraia/Bản mẫu/nháp}} thay vì gõ {{Iosraia/Bản mẫu/nháp}}. Đây chỉ là bản nháp để chuẩn bị cho dự án sắp mở cửa.

Thông số sửa

  • hình hay image: Hình ảnh muốn thêm vào, nếu bỏ trống thì hình sẽ là File:姓-120x116.PNG. Không bắt buộc.
  • cỡ hình: Kích thước của hình, mặc định là 90px. Không bắt buộc.
  • thêm: Muốn nói thêm thì ghi vào đây, những gì ghi thêm sẽ được đặt ngay đằng sau chữ "Xin cảm ơn". Không bắt buộc.
  • xưng: Muốn xưng hô với người ta thế nào thì biên vào đây, phải viết thường, mặc định là "bạn". Không bắt buộc.
  • xưng-1: Nếu có xưng thì phải có cái này, ví dụ ở "xưng" là "anh" thì ở "xưng-1" phải là "Anh".

Hình gợi ý sửa

Thay cho File:姓-120x116.PNG, còn có một số hình khác ở dưới này.

Một số hình chưa tìm thấy:

  • Bùi
  • Đặng
  • Vũ/Võ