JagRoBot
Thành viên này là robot
(thảo luận · đóng góp)
Tác giảJagro
Cờ?Chưa có
Thời gian hoạt động và thống kê
Ngày bắt đầu8 tháng 12 năm 2008
Tổng số sửa đổi0 (Cập nhật lần cuối vào lúc 07:58, ngày 13 tháng 9 năm 2009 (UTC))
Thông tin khác
Tuân thủ quy trình ngắt khẩn cấp?