Xin chào :D Nếu có việc cần xin qua trang thảo luận tìm mình :)