Ủng hộ quyền LGBT

metawiki:List_of_Wikipedias/Table/vi


Hôn nhân đồng giới

Movies & Short Films (GMV)

en:Category:Gay-related films
Thể loại:Phim liên quan đến đồng tính nam

0-9 (10) A (43) B (75) C (44) D (30) E (21) F (15) G (23) H (7) I (8) J (11) K (7) L (16) M (26) N (6) O (7) P (17) Q (0) R (7) S (36) T (22) U (2) V (3) W (12) X (1) Y (6) Z (0)

 • Dream Boy (2008)
 • Departure (2015)
 • The Dream Children (2015)
 • Drown (2015)
 • Daniel (2015)
 • The Date (2014)
 • The Daytime Doorman (2016)
 • Do You, Andy? (2012)
 • Double Standard (2015)
 • The Drama of Everyday (2012)
 • Get a Room (2016)
 • Gods Prefer Men (2012)
 • Goodbye, Charley (2015)

 • Out in the Dark (2012)
 • On the Same Team (2014)
 • One More Night (2012)
 • One Point Less On The Sky (2016)
 • The Other Side (2017)KHÔNG CÓ


 • Velociraptor (2014)
 • The Violation (2013)
 • Violin (2012)

KHÔNG CÓ

Series (GMV)

Mr Gay World

Ca sĩ

en:Category:Gay musicians (507)
Thể loại:Nhạc sĩ đồng tính nam

Chính khách

Danh sách những người LGBT đầu tiên nắm giữ chức vụ ở các cơ quan chính trị

en:Category:Gay politicians (758)
Thể loại:Chính khách đồng tính nam (758)

A (25) B (72) C (65) D (38) E (20) F (32) G (46) H (51) I (4) J (15) K (26) L (33) M (81) N (10) O (18) P (35) Q (1) R (37) S (70) T (22) U (3) V (15) W (28) X (0) Y (3) Z (8)
KHÔNG CÓDiễn viên

en:Category:Gay actors (967)
Thể loại:Diễn viên đồng tính nam (967)

A (38) B (38) H (1) J (1) M (1)


Diễn viên khiêu dâm

en:Category:Gay pornographic film actors (20)
Thể loại:Diễn viên phim khiêu dâm đồng tính nam (20)

T

Hoàng gia

Nhà văn

en:Category:Gay writers (1.739)
Thể loại:Nhà văn đồng tính nam

A () B () C () D () M ()


Nhân vật giải trí

en:Category:Gay entertainers
Thể loại:Nhân vật giải trí đồng tính nam

Quân nhân

en:Category:Gay military personnel
Thể loại:Quân nhân đồng tính nam

Quý tộc

en:Category:Gay nobility
Thể loại:Quý tộc đồng tính nam

Rapper

en:Category:Gay rappers
Thể loại:Nhân vật rapper đồng tính nam

Gay peers

en:Category:Gay peers
Thể loại:Nhân vật ngang hàng đồng tính nam

Vận động viên

en:Category:Gay sportsmen (243)
Thể loại:Vận động viên đồng tính nam (243)

F (1) S (1)
 • Denis Finnegan


 • Alec Smith

en:Category:Gay men