Tôi ghét chữ màu đỏ, vì vậy đưa một vài dòng lên đây cũng để chuyển tên mình thành màu xanh, một màu yêu thích của tôi

Hiện giờ, tôi mới chỉ có 2 bài viết tạo bởi chính mình là về game Grim Fandango cùng bài viết về tướng Nguyễn Hữu AnVũ Lăng. Tôi cũng upload 8 ảnh cho 8 tập truyện Iznogoud mà tôi từng đam mê thuở nhỏ