Thành viên:Lê Song Vĩ/Bản ghi danh sách thành viên WP theo số lần sửa trang/11 08 2022

Các hành động thay đổi tới Danh sách thành viên Wikipedia theo số lần sửa trang vào ngày 11/08/2022.

Thành viên Đóng góp Hành động Thời gian hành động
Thanh Thảo 97 (thảo luận · đóng góp) 6617 Lọc ra (bị cấm) 23:48, 10 tháng 8 năm 2022 UTC
Cập nhật mới lúc 12:17
Hanh mad (thảo luận · đóng góp) 1400 Thêm vào 05:17, 11 tháng 8 năm 2022 UTC
Cập nhật mới lúc 17:25
Bàng Bá Lân (thảo luận · đóng góp) 547 Thêm vào 10:25, 11 tháng 8 năm 2022 UTC