Xin chào, mình tên là Lý Quang Huy, mình ở Thái Nguyên. Rất mong được các bạn giúp đỡ!