Xem fiên bản cũ ngay sau fiên bản này [ http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Lamb&oldid=1165392 tại đây]

Cá nhânSửa đổi

  • Tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc. D.O.B: 15/6/1993
  • Tên đăng nhập Wikipedia: Lamb (4 chữ cái đầu của Y!M), Lamb2 (trước do mất nik đầu)

Liên lạcSửa đổi