}}

Thành viên

sửa

Một thành viên rất cũ :)Cảm nghĩ

sửa

Thật thoải mái khi trang này vĩnh viễn không có bảng "sơ khai" như mấy bài hay viết ;)