Lam Ngo tên là Ngô Thụy Trúc Lâm, sinh sống tại Hà Lan, đã công tác nhiều năm tại Viện nghiên cứu đông nam á (KITLV) ở Leiden. Hiện nay công tác tại thư viện đại học Leiden.