Langthang1975 là biệt-danh của một lão-già đã ngoài tuổi sáu mươi. Lão ta đến Mỹ đã trên 20 năm và lăn-lộn nhiều trong Kỹ-Nghệ Điện-Tử (từ khi mà cái thành-phố lão đã ở còn cái tên là thành-phố Sài-Gòn). Kiến-thức chuyên-môn của lão ta cũng không có gì hơn là "Điên-Nặng Rồi...Chờ Chết". Ước-nguyện cuối-cùng trước khi lão ta "về với ông bà ông vãi" là truyền lại cái bữu-bối làm sao để trở thành "Điên-Nặng Rồi...Chờ Chết" vì lão ta...không có con nối dõi!...Hà...hà...hà...

Langthang1975 16:52, ngày 12 tháng 5 năm 2006 (UTC)langthang1975@hotmail.com Langthang1975 16:52, ngày 12 tháng 5 năm 2006 (UTC)<http://www.kythuatphutho.org>