Luật sư Vũ Tuấn Nghĩa.

Sinh năm 1965 tại Việt Trì, Phú Thọ.

Tốt nghiệp Đại học Pháp lý Hà Nội năm 1987.(khóa 8)

Tốt nghiệp Cao học luật năm 1997(khóa 1 Đại học Luật Hà Nội).

Nghề nghiệp: Luật sư. Thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Trưởng Văn phòng luật sư Vũ Tuấn Nghĩa và Đồng nghiệp ( VU & PARTNERS LAW FIRM )

Điện thoại: +84913518807

e-mail: lawyervu@yahoo.com/ lawyervu@gmail.com.

Skype ID: lawyervu