Cœur arrt
Paris street enseigne top.svg
Place du cerveau
Paris enseigne tl.gif
Paris enseigne tr.gif
Paris plan pointer jms.gif
Anatomie grossière du cerveau.png
Quận Cœur
Kết thúc Poumon
Chiều dài 25 cm
Chiều rộng 30 cm
Đường kính 15 cm
Khánh thành 4 Juin 2019
Đặt tên ???
Paris enseigne bl.gif
Paris enseigne br.gif


Lâu lắm rồi ms quay lại đóng góp cho WK. !!!!

- How to pronounce "Le-cerveau-gelé"?

- /lə sɛʀvo ʒ(ə)le/


  • Trang con: [1]
  • Đếm sửa đổi: [2]
  • Trang đã tạo: [3]
  • Đếm lượt xem: [4]
Trophy.pngThành viên này đã tham gia Cúp Wiki tiếng Việt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Esterases

Tài liệu[tạo]