Lê Xuân Duy

Từ năm 2006 - 2011: Học tại trường Tiểu học Kỳ Đồng

Từ năm 2011 - 2015: Học tại trường Trung học Cơ Sở Tân Xuân

Từ năm 2015 - 2018: Học tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, Thành phố Hồ Chí Minh.