Tôi là người dùng Wikipedia và tôi đặc biệt thích không gian (nhưng tôi không biết tại sao, cho đến khi tôi biết rằng vũ trụ, một từ khác của không gian, có nhiều bí ẩn và địa điểm để khám phá).