Thành viên:Minh Tấn/Trang cần sửa

WiktionarySửa đổi

  • downward: thêm nghĩa phó từ.
  • expression: sửa lỗi chính tả.
  • in turn: tạo trang mới.
  • nhỏ: thêm nghĩa động từ.
  • sít: nhiều chữ không đọc được.