minhlinh36 là tài khoản mới của tôi ở Wikipedia tiếng Việt (tài khoản cũ lâu không dùng). Tôi lập tài khoản này để tìm hiểu và viết một bài về "Làm quen với Wikipedia tiếng Việt và tri thức mở" trên blog của mình.

Tôi hi vọng có nhiều thời gian cho Wikipedia.