Chào mừng bạn đến với trang CAPTCHA của Thành viên:Mongrangvebet.

Sau đây là câu trả lời (Viết cái này ra để tránh bị lộ đáp án trong hộp thoại tóm tắt, nếu bạn truy cập bằng máy tính) :))

Quay về trang câu hỏi tại đây.


SAI BÉT

Nếu bạn muốn bàn luận chính trị hay có thú vui chọc chó, hãy lên Facebook. Không phải là chỗ nàymà là chỗ này.